De Dienst voor Onthaalgezinnen van Brasschaat werd opgericht in 1976 en was toen één van de eerste in Vlaanderen.

In die tijdsgeest was het zeker niet vanzelfsprekend om kinderen buiten familieverband op te vangen. Nu is kinderopvang algemeen aanvaard en zelfs noodzakelijk voor jonge gezinnen waarvan beide ouders uit werken gaan. De Dienst voor Onthaalgezinnen is een vzw die erkend is door Kind en Gezin en gesubsidieerd wordt voor 114 plaatsen. Deze erkende, gesubsidieerde plaatsen blijven behouden bij een bezetting van minstens 80% en komen overeen met een personeelskader van 1 VTE.

Er zijn 2 dienstverantwoordelijken in dienst die elk 19u per week werken.

De Dienst voor Onthaalgezinnen organiseert

  • kleinschalige opvang, in gezinsverband, bij onthaalouders thuis
  • en groepsopvang door samenwerkende onthaalouders in een externe locatie,
  • dit gedurende 220 kalenderdagen per jaar, 10 uur per dag. De aangesloten onthaalouders bieden dagopvang voor baby’s en peuters en buitenschoolse opvang voor kinderen tot het einde van de basisschool. De opvang is bedoeld voor ouders die beiden uit werken gaan. Opvang tijdens specifieke situaties zoals studies, opleiding, sociale situatie in een gezin, … kan eventueel ook. Ouders die niet woonachtig zijn in Brasschaat zijn evenzeer welkom.

Gemotiveerde en professionele dienstverantwoordelijken staan in voor het aanwerven en begeleiden van de aangesloten onthaalouders. De kwaliteit van de dienstverlening wordt bepaald, verbeterd en bijgestuurd door het voeren van een kwaliteitsbeleid.

Het is tevens de opdracht van de dienst om een open klimaat te creëren waarin communicatie centraal staat. De onthaalouders, de ouders, het kind en de dienst zijn hierin volwaardige partijen.

De Raad van Beheer draagt als een goede huisvader zorg over de beschikbare middelen, tijd, personeel en ruimte.