Visie op het aanbieden van een optimaal pedagogisch beleid aan alle kinderen.

Elk kind is welkom en krijgt de nodige individuele aandacht zodat het zich ’thuis’ voelt en zich kan hechten aan een vertrouwd persoon. Door het aanbieden van gestructureerde dagdagelijkse activiteiten wordt er vertrouwen en geborgenheid geboden aan elk kind. Kwaliteitsvolle opvang is voor de dienst: zorgen voor de dagelijkse behoeften van het kind en aanbieden van optimale ontplooiingskansen met respect voor ieder kind als individu. In de dagelijkse opvangorganisatie wordt ernaar gestreefd om een warm, kindvriendelijk en veilig nest te creëren waarbij er respect is voor de individuele draagkracht van elk kind.

Inclusie

Ook kinderen met specifieke noden of medische problemen krijgen de passende zorg en aandacht.

Voor concrete ondersteuning kunnen wij rekenen op de jarenlange expertise van Rotonde.

 

De huidige arbeidsmarkt verwacht veel flexibiliteit van de werknemers. Dit heeft ook zijn weerslag op gevraagde opvanguren. Sommige onthaalouders kiezen bewust om aan deze vraag tegemoet te komen en bieden ook opvang op vroege en late opvanguren. Voor deze kinderen is de huiselijke sfeer zeer waardevol. Groepsopvang, SterreKadees, heeft vaste openingsuren van 7u tot 18u.

 

Visie op de samenwerking met de gezinnen.

Vanaf het eerste contact worden ouders gerespecteerd in hun ouderrol en wordt er gepeild naar hun noden en verwachtingen. Het kind is voor ouders immers hun dierbaarste bezit dat ze moeten toevertrouwen aan een onbekende. De dienst zorgt er dan ook voor dat ouders voldoende geïnformeerd worden en betrokken worden bij de werking.

Wederzijds basisvertrouwen tussen onthaalouder en ouder is noodzakelijk maar ruggenspraak met de dienst blijft vereist.

Ook de gezinnen die opvang zoeken voor hun kind met specifieke zorg genieten onze bijzondere aandacht en kunnen rekenen op een goede samenwerking.

Het afgesproken opvangplan wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen ouders en onthaalouder.